Sabtu, 14 September 2013

0 SELAMAT TINGGAL MAKSYIAT

Hamba yang sholeh, selalu berusaha keras untuk meninggalkan segala bentuk tawaran maksyiat. Ia memastikan dirinya untuk patuh mengerjakan semua perintah Allah, dan meninggalkan segala hal yang diharamkan-Nya.

Dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan tegas; "War rujza fahjur - Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. (Qs. al-Muddassir {74}:5).

Selanjutnya, ia pun memastikan diri untuk selalu menjauhi ahli maksyiat, sehingga mereka mau bertaubat dan kembali kepada hidayah Allah ta'ala. Sesunguhnya sikap ini adalah sebagai bentuk pelajaran kepada mereka.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman; "Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik." (Qs. al-Muzzammil {73}:10).

Maka SELAMAT TINGGAL MAKSYIAT adalah PILIHAN dan SIKAP dari orang-orang CERDAS yang sebenarnya, p.a.s.t.i..!!!

Wallahu tabaroka wa ta'ala a'lam.

L♥ve and respect
Success is Syari'at Islam, not the other!
Feel Free To Like ✔ Tag ✔ Share ✔
Title : SELAMAT TINGGAL MAKSYIAT
Description : Hamba yang sholeh, selalu berusaha keras untuk meninggalkan segala bentuk tawaran maksyiat. Ia memastikan dirinya untuk patuh mengerjakan s...
Rating : 5


Artikel Terkait:

0 komentar:

Posting Komentar

 

Rindu Tulisan Islam - All Right Reserved.