Sabtu, 07 Desember 2013

0 Wirid dengan Mengucapkan Nama Seseorang

Islam hasil peleburan .. asimilasi .. ajaran tarekot animisme (islam plus) ... termasuk .... bid'ah khianat

Mengkultuskan manusia .... Mengkramatkan kuburan ... Memuja dan Meminta kepada makam kramat dan petilasannya ...

Mengirimkan Surat Al Fatehah kepada orang mati / arwah orang mati.

Menyebut mewiridkan nama seseorang juru kunci kuburan .. seperti ... ya samman .. ya samman ... ya samman .... dan atau yang serupa ... berkali-kali ... sebagaimana mengucapkan AsmaulHusnah ..... sehingga seseorang itu diantaranya ... dapat selamat dari tenggelam di laut ... dapat merubah air seketika menjadi bensin

MERUBAH ... menambah-nambah dan membuat ajaran untuk pedukunan .... ilmu metafisika ... paranormal ... parakinesis .. ilmu ghaib ....... Magic ... MISTIK .... ioni akik / keris .. Sihir ...... ilmu kharomah ... ilmu laduniy ..... ilmu kebathinan ... ilmu terawang ... meramal .... ilmu penyembuhan .... ilmu kontak / ilmu hikmah ... telepati ... dirinya tubuhnya tidak dapat terlihat orang lain ... ilmu kanuragan kebal ... sakti .. Takhyul ... gendam .... pemikat ...... susuk mantra .. susuk benda .. dapat menyantet orang ..... menjadikan diri mengetahui yang ghaib .... dapat menyembuhkan orang sakit .... dapat merubah air menjadi bensin .... ibadah berdasarkan hawa nafsu.

walaupun kamu dapat berjalan diatas air ... apabila tidak mengikuti ajaran yang benar dari Al Qur'an dan dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW .... maka ... kamu adalah syaiton ... bersekutu dengan iblis.
Wirid dengan Mengucapkan Nama Seseorang Title : Wirid dengan Mengucapkan Nama Seseorang
Description : Islam hasil peleburan .. asimilasi .. ajaran tarekot animisme (islam plus) ... termasuk .... bid'ah khianat Mengkultuskan manusia ......
Rating : 5


Artikel Terkait:

0 komentar:

Posting Komentar

 

Rindu Tulisan Islam - All Right Reserved.