Sabtu, 07 Desember 2013

0 Jihad Bukan Untuk Kepentingan Organisasi atau Kelompok

Arti kata JIhad yang dikelirukan dan dilakukan secara kekerasan merusak dan jahat selalu digunakan oleh kelompok-kelompok manusia yang fanatik terhadap perjuangan organisasi kelompoknya ... mereka menghalalkan cara apa saja ... membunuh sesama .... asal kelompoknya menang .... diantaranya adlah menggunakan kata jihad sebagai motto ... perjuangan kepentingan organisasinya.

Jihad harus dijalan Allah ....... yang intinya menegakkan kalimat Tauhid (ke-Esa-an Tuhan) .... Tiada Tuhan Selain Allah .... upaya semangat inilah yang diajarkan ajaran Monoteisme Murni ... yang diketahui dikenal dipahami dita'ati diamalkan ... sejak Nabi Adam AS ... sampai sa'at ini oleh seluruh umat manusia.

Disadari atau tidak .... mereka yang .. ateis ... ta'at kafir zindiq murtad jahat syirk nakal sombng teroris ... dll ... semua manusia adalah ciptaan Allah Tuhan semesta Alam .... kesadaran dan KEHENDAK beBas (Aqal budi) manusialah yang memilih ... menjadi ingkar atau ta'at ... yang menjadikan mereka jahat dan munafik.

keharusan bagi manusia yang "beriman yang ta'at" yang setia ... untuk berupaya berusaha berikhtiar berencana beramal berbuat bersemangat berjuang ... dengan "Jiwa dan Harta dan Waktunya" untuk menegakkan Mengekalkan Mendisiplinkan "Kalimat Tauhid" Laa ilaha illa Allah .... Tiada Tuhan Selain Allah .... secara jelas TEGAS dan sungguh-sungguh Kontinyu Intensif Tulus Ikhlas Lurus Jujur Suci Santun ..... kepada diri sendiri .... kepada keluarga krabat teman ... lingkungan ... kepada orang lain ... suku bangsa lain ... disekelilingnya.

Jihad Fisabilillah ..... Jihad dijalan Tuhan .... Memotivasi mendorong menyuruh Manusia .......... untuk Berbuat kebaikan .... kebaikan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain ... dan lingkungan.

diantaranya adalah jihad yang besar ... seperti Berpuasa ... mengendalikan hawa nafsu .... menegakan keadilan ... menyebarkan kebaikan ... cinta kasih terhadap sesama manusia.
melaksanakan ibadah haji secara masyiyan meneladani Rasulullah Nabi Muhammad SAW.


Target ... sasaran .... Hasil dari Jihad Fisabilillah adalah KEMENANGAN .............. Haiya alal Falah .... kesenangan keselamatan di dunia dan kesenangan keselamatan di Akhirat

kemenangan atas Berhasilnya menundukkan .. mengalahkan .. HAWA NAFSU .. yang ada pada diri manusia.

kemenangan atas terhindarnya kita dari maksiat dan dari hedone hedonisme ... kenikmatan sesa'at ... dari perbuatan korups.
Jihad Bukan Untuk Kepentingan Organisasi atau Kelompok Title : Jihad Bukan Untuk Kepentingan Organisasi atau Kelompok
Description : Arti kata JIhad yang dikelirukan dan dilakukan secara kekerasan merusak dan jahat selalu digunakan oleh kelompok-kelompok manusia yang fa...
Rating : 5


Artikel Terkait:

0 komentar:

Posting Komentar

 

Rindu Tulisan Islam - All Right Reserved.