Selasa, 24 Desember 2013

0 Wejangan Pangeran Aria Soeria Atmadja Dalem Sumedang

Sampurasun baraya....kalobaan jelema  sok salah harti lamun jarah teh, padahal Pangeran Aria Soeria Atmadja teu nitah maqomna dipusti-pusti atawa dipuja-puja komo bari jeung sagala neangan sarupaning nguhit kadunyaan mah saperti : menta naek jabatan, menta sangkan kapilih jadi kuwu, kapilih jadi caleg, hayang laku daganganana jeung sajabana da lolobana jelema ayeuna mah ngudag kandunyaan jeung nga-tuhan-keun dunya,  ari akherat mah kumaha jaga cenah.

Saperti gambar dihandap ieu, syukur ka gusti Allah lamun ngadoakeun kangjeng dalem Aria Soeria Atmadja mah, tapi lamun dina hatena aya pamentaan salain tina ngado'akeun eta teh geus kaasup jelema syirik atawa musyrik. Eta aya dina dawuhan gusti Allah dinu al-Quran : 

"Saenyana Gusti Allah moal ngahampura dosa salain tinu dosa syirik, Gusti Allah bakal ngahampura dosa salain tinu syirik ka anjeun-Na  kanggo saha wae anu diijabah ku mantenna" (Q.S; An Nisa: 48). Sajaba ti eta aya deui ayat-ayat al Quran anu sanesna anu netelakeun syirik teh sapertos dinu, Luqman : 13, Al-Maa'idah: 72, Al-An'aam: 88, Az-Zumar: 65, Q.S; Al Isra’ :23, QS An Naml: 62, Q.S; Al A’raaf: 194, Q.S; Yunus: 107 jeung sajabana.

Kitu deui dina katerangan dawuhan kanjeng Rosulullah  aya dinu sabaraha hadist ngenaan hartina syirik.

Salah sahiji hadits rosul anu netelakeun eta syirik teh, kangjeng rosulullah ngadawuh nu unggelna kieu : "Hoyong terang aranjeun anu dosa pangageung-ageungna ?" (eta Rasululloh teh naros dugi ka tilu kali). Tarbiyahna waktos harita ngawaler : "nyakseni ya rosul", teras ku Kangjeng rosulullah diwaler deui dawuhna : nyaeta syirik (nyekutukeun Allah). (eta katerangan aya dinu Hadits Riwayat Bukhari No : 2511)

Dawuhan Pangeran Aria Soeria Atmadja Pikeun Urang Sunda, urang sumedang hususna nu harita jadi rahayatna, netelakeun yen anjeunna nitah ka urang sunda neangan elmu kahirupan jeung elmu akherat anu bakal ka sorang ku urang sakabeh anu dihandap ieu unggelna :

Wejangan Pangeran Aria Soeria Atmadja Dalem Sumedang


بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Baris Kasagala Barudak Sunda

Aing neneda ka Gusti Nu Maha Kawasa muga-muga ati maraneh dibukakeun kana elmu panemu.

Lamun maraneh ngadenge nu hade supaya tereh ngarti.

Muga-muga maraneh jadi jalma pinter bisa ngaji.

Paneda Aing ka Gusti Allah supaya maraneh pinaringan kabungahan jeung rejeki di dunia ieu tepi kana poe bungsuna sarta muga dijauhkeun tina bahla jeung pinaringan umur panjang kitu deui masing runtut rukun jeung baraya maraneh, muga ulah aya saurang oge maraneh nu eureun mikaheman sakabehna maparin ganjaran kamaraneh.

Maraneh bisa ngeureunkeun kalakuan nu goreng, karana Gusti Allah nu kawasa nuduhkeun kana jalan nu mulus di lampahkeun di dunia ieu

Tangtu maraneh jadi conto pikeun diturutan ku sasama maraneh jeung tangtu sakabeh manusa sarukaeun. Sarta beh dituna maraneh ngarasa bagja tepi ka anak incu.


Yang artinya kurang lebih sebagai berikut : 

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Bagi kalian semua orang (masyarakat) sunda.
Saya memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa semoga hati kalian dimudahkan dalam mencari ilmu.
Jika kalian mendengar (ilmu) yang baik semoga cepat mengerti.
Semoga kalian semua jadi orang pintar dan bisa mengaji (baca quran).

Pinta saya kepada Gusti Allah agar kalian senantiasa bertemu dengan kebahagiaan dan rejeki di dunia ini sampai hari akhir dan semoga dijauhkan dari  malapetaka, panjang umur, serta rukun dengan saudara-saudara kalian, semoga tidak ada satupun dari kalian yang berhenti saling mencintai semuanya memberikan ganjaran/keuntungan pada kalian.

Kalian bisa menghentikan perbuatan yang tidak baik, karena Gusti Allah yang Maha Kuasa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus yang dijalani di dunia ini.

Tentu kalian jadi contoh untuk diikuti oleh sesama kalian dan tentu semua manusia akan suka. Serta selanjutnya kalian (akan) merasa bahagia sampai ke anak cucu
. (dediesmd)

Wasallam 

Cag ah sampereun urang ayeuna jeung akherat jaga...
Wejangan Pangeran Aria Soeria Atmadja Dalem Sumedang Title : Wejangan Pangeran Aria Soeria Atmadja Dalem Sumedang
Description : Sampurasun baraya....kalobaan jelema  sok salah harti lamun jarah teh, padahal Pangeran Aria Soeria Atmadja teu nitah maqomna dipusti-pusti...
Rating : 5


Artikel Terkait:

0 komentar:

Posting Komentar

 

Rindu Tulisan Islam - All Right Reserved.