Kamis, 09 Januari 2014

0 Jejak Sejarah Makam 25 Nabi dan Rosul

Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah SWT dan membina mereka agar melaksanakan ajaran-Nya. 

Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Qur’an : "...ialah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan." (Q.S. Al Ahzab : 39).

Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah : seorang Nabi menerima wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah SWT guna disampaikan kepada segenap umatnya. Para Nabi dan Rasul mempunyai 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, serta satu sifat jaiz, yaitu :

1.Shiddiq (benar), Mustahil ia Kizib (dusta).
2.Amanah (dapat dipercaya), mustahil Khianat (curang).
3.Tabliqh (Menyampaikan wahyu kepada umatnya), Mustahil Kitman (menyembunyikan Wahyu).
4.Fathonah (Pandai/cerdas), Mustahil Jahlun (Bodoh).
5.Bersifat jaiz yaitu Aradhul Basyariyah (sifat-sifat sebagaimana manusia).


Nabi dan rasul dalam Al Qur’an :

Al-Qur’an menyebut beberapa orang sebagai nabi. Nabi pertama adalah Adam. Nabi sekaligus rasul terakhir ialah Muhammad yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zamannya sehingga harikiamat. Isa yang lahir dari perawan Maryam binti Imran juga merupakan seorang nabi.


1. Nabi Adam ‘Alaihissalam

Dicipta : Setelah asar hari Jumat
Dimasukkan di ke syurga : Hari Jumat
Tinggal di syurga : ½ jam lebih sedikit waktu syurga bersamaan 43 tahun waktu dunia
Nikah dengan Hawa : Hari Jumat di syurga.
Diturunkan ke dunia : Pada hari Jumat di India
Tinggi tubuhnya di dunia : 60 hasta (27,432 meter)
Tinggal di dunia : 957 tahun
Wafat : Pada hari Jumat, dalam usia 1000 tahun
Makam : India, menurut satu pendapat ada di Makkah, dan menurut pendapat lain ada di Baitul Maqdis 

Gambar diatas ialah gambar tapak kaki nabi Adam A.S .di Srilanka.
  
Gambar :  makam nabi Adam A.s.


2. Nabi Idris ‘Alaihis Salam

Umur : 865 tahun
Makam : (tidak ada informasi)

Selain ke-25 nabi sekaligus rasul, ada juga nabi lainnya seperti dalam kisah Khidir bersama Musa
yang tertulis dalam Surah Al-Kahf ayat 66-82.

Terdapat juga kisah Uzayr dan Syamuil. Juga nabi-nabi yang tertulis di Hadits dan Al-Qur’an, seperti Yusya’ bin Nun, Zulqarnain, Iys, dan Syits.

Sedangkan orang suci yang masih menjadi perdebatan sebagai seorang Nabi atau hanya wali adalah Luqman al-Hakim dalam Surah Luqman. 
 
Gambar makam nabi Idris a.s.3. Nabi Nuh ‘Alaihis Salam

Umur : 1780 tahun
Makam : Masjid Kufah, , menurut satu pendapat ada di al-Jabal al-Ahmar (Gunung Merah), dan menurut pendapat lain ada di dalam al-Masjid al-Haram Makkah. 

Gambar: Makam Nabi Nuh AS terletak di Lembah Baka'a. Namun ada juga yang menganggap bahwa Nabi Nuh AS terletak di Jordania.4. Nabi Hud ‘Alaihis Salam

Umur : 464 tahun
Makam : di Timurnya Hadharamaut, Yaman.

Gambar: Makam nabi Hud di salahan. Ada dua versi dimana Nabi Hud dimakamkan. Ada yang mengatakan di Hadhramawt dan satu lagi  di Salalah.


5. Nabi Shalih ‘Alaihis Salam

Umur : Tidak ada kitab yang menjelaskan masa hidupnya.
Makam : di Hadharamaut
  
Gambar : Ini foto hitam dan putih diambil oleh W.H. Ingrams pada awal abad ke 20 dan diterbitkan dalam akun perjalanannya untuk mengunjungi makam Shalih dan Hud di Hadhramawt tersebut. 
Ingrams melaporkan bahwa makam ini adalah 64 meter.


6. Nabi Luth ‘Alaihis Salam

Umur : Tidak ada kitab yang menjelaskan masa hidupnya.
Makam : Shou’ar

Gambar: Makam Nabi Luth, Iraq , Cave In Karak (Jordan).


7. Nabi Ibrahim ‘Alaihis Salam

Umur : 200 tahun
Kelahiran : Lahir pada 1273 tahun setelah peristiwa banjir dan topan pada masa Nabi Nuh ‘Alaihis Salam.
Makam : di kota al-Khalil (Palestina), dimakamkan bersama Sarah (isteri pertamanya).

Gambar: Makam nabi Ibrahim a.s. di Palestine. Bawah :  pintu masuk ke makam nabi Ibrahim a.s.


8.  Isma’il ‘Alaihis Salam
Umur : 137 tahun
Makam : dimakamkan di samping Ibunda (yakni Hajar) di Makkah (di sekitar Ka’bah dekat Maqam Ibrahim).9. Nabi Ishaq ‘Alaihis Salam

Umur : 180 tahun
Makam : dimakamkan bersama Ayahanda (yakni Nabi Ibrahim ‘Alaihis Salam) di kota al-Khalil (Palestina).

Gambar: Mihrab, mimbar makam nabi Ishaq as dan isterinya.10. Nabi Ya’qub ‘Alaihis Salam

Umur : 147 tahun
Wafat : di MesirMakam : untuk memenuhi wasiatnya, oleh sang putra (Nabi Yusuf ‘Alaihis Salam), jenazahnya dipindah dimakamkan ke kota al-Khalil (Palestina).

Gambar : Makam nabi Ya’qub ‘Alaihis Salam.
Gambar : makam nabi Ya’qub ‘Alaihis Salam11. Nabi Yusuf ‘Alaihis Salam

Umur : 120 tahun
Wafat : di Mesir
Makam : oleh saudara-saudaranya (untuk memenuhi wasiatnya) jenazahnya kemudian dipindah dimakamkan di Nablus (Palestina).

Gambar : Makam nabi yusuf as. di Nablus
Gambar : Foto makam Nabi Yusuf di kota Nablus, 
Tepi Barat Sungai Jordan, Palestina. (Qodsna).
Gambar : makam Nabi Yusuf di kota Nablus,
Tepi Barat Sungai Jordan, Palestina. (Qodsna).
 
Mengenai makam Nabi Yusuf as, Syeikh Thabarsi dalam kitab tafsirnya menulis, “Ketika Nabi Yusuf meninggal dunia, jenazahnya dimasukkan dalam sebuah peti yang terbuat dari batu marmer dan dimakamkan di tengah sungai Nil. Alasannya adalah karena ketika beliau beliau meninggal dunia, rakyat Mesir saling berebut untuk membawa jenazah manusia mulia ini ke wilayah mereka agar mereka dapat tetap mendapatkan berkah. Akhirnya karena kemaslahatan, jenazah Nabi Yusuf dimakamkan di tengah sungai Nil dan mengingat aliran sungai tersebut melintasi ke berbagai tempat, maka berkahnya dapat dirasakan oleh seluruh kaum secara merata. Kondisi ini berlanjut hingga masa Nabi Musa as. Dan ketika kepemimpin Nabi Musa as, beliau mengangkat makam Nabi Yusuf dan memindahkannya ke Palestina.”


12. Nabi Syu’ab ‘Alaihis Salam

Umur : Tidak ada kitab yang menjelaskan masa hidupnya.
Makam : di desa Hathin dekat kota Thabariyah (Syria) 

Gambar : makam Nabi Syu’ab ‘Alaihis Salam.13. Nabi Ayyub ‘Alaihis Salam

Umur : 93 tahun
Makam : di desa Syaikh Sa’d (dekat kota Damasykus) Syria. 

Gambar: Makam Nabi Ayyub 'Alaihis Salam di Kufa; kanan.


14. Nabi Dzul Kifli ‘Alaihis Salam

Umur : (tidak ada informasi)
Lahir : di Mesir
Makam : wafat di daerah gunung Thursina, menurut salah satu pendapat di samping Ayahanda di salah satu kota di Syam.

Gambar kiri: makam nabi Dzul Kifli ‘Alaihis Salam(9),Gambar kanan: makam nabi Dzul Kifli ‘Alaihis Salam.


15. Nabi Yunus ‘Alaihis Salam

Umur : Tidak ada kitab yang menjelaskan masa hidupnya.
Makam : Musil, Iraq.

Gambar : Kelihatan Datuk Hussein melawat makam 
Nabi yunus di Musil, Iraq 1977.Gambar kanan : Makam Nabi Yunus a.s. Gambar bawah : Masjid Iraq yang terletak makam Nabi Yunus.


16. Nabi Musa ‘Alaihis Salam

Umur : 120 tahun
Makam : wafat di daerah gunung Thursina di kenali sebagai “Nabu”(11),dan di makamkan di sana.
 
Gambar kiri : kawasan hadapan makam nabi musa as di Nabu Pelestine.17. Nabi Harun ‘Alaihis Salam
Umur : 122 tahun
Makam : wafat di daerah gunung Thursina dan di makamkan di sana.
 
Gambar : makam Nabi Harun ‘Alaihis Salam di petra.


18. Nabi Ilyas ‘Alaihis Salam

Umur : Tidak ada kitab yang menjelaskan masa hidupnya.
Lahir : dilahirkan setelah masuknya Bani Isra’il ke Palestina.
Makam : menurut satu pendapat ada di Ba’labak (Lebanon). (Tapi menurut satu pendapat, beliau belum wafat sampai sekarang –penerjemah).
 
Gambar : Perkampungan Nabi Allah ILYAS as.


19. Nabi Ilyasa’ ‘Alaihis Salam

Umur : Tidak ada kitab yang menjelaskan tempat tinggalnya dan daerah yang dituju setelah kaumnya ingkar di kota Banyas.


20. Nabi Dawud ‘Alaihis Salam

Umur : 100 tahun
Kerajaan : bertahan sampai 40 tahun.

Gambar: makam Nabi Dawud ‘Alaihis Salam, Israel.21. Nabi Sulaiman ‘Alaihis Salam
Umur : 52 tahun
Kerajaan : beliau mewarisi kerajaan Ayahanda (yakni Nabi Dawud ‘Alaihis Salam) ketika umur 12 tahun, kerajaannya bertahan sampai 40 tahun.

Gamba : makam nabi sulaiman as.


22. Nabi Zakariya ‘Alaihis Salam

Wafat : beliau dibunuh dengan cara digergaji oleh orang yang telah menyembelih putra (Nabi Yahya Alaihis Salam).


Gambar : makam nabi zakaria as.


 23. Nabi Yahya ‘Alaihis Salam

Umur : Tidak ada kitab yang menjelaskan masa hidupnya.
Lahir : pada tahun yang sama dengan tahun kelahiran Nabi ’Isa al Masih ‘Alaihis Salam.
Wafat : ketika beliau sedang di Mihrab, disembelih oleh seseorang yang disuruh oleh seorang wanita jahat dari pihak raja yang zalim.
Makam : kepalanya dimakamkan di Masjid al-Jami’ al Amawi (Damasykus-Syria).
Gambar: makam Nabi Yahya ‘Alaihis Salam, Umayid Mosque-Damasous (Syria).


24. Nabi  Isa al-Masih Alaihis Salam

Umur : 33 tahun di bumi, kemudian Allah mengangkatnya ke langit setelah tiga tahun diangkat menjadi Nabi. Dituturkan, bahwa Ibunda (yakni Maryam) hidup 6 tahun setelah ’Isa al Masih ‘Alaihis Salam diangkat ke langit. Maryam wafat dalam umur 53 tahun.


Gambar : Tempat Maryam melahirkan nabi Isa as di Jerussalem.


25. Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam

Lahir : di Makkah tahun 570 M.
Wafat : umur 63 tahun
Makam : di rumah ’Aisyah di Masjid Nabawi Madinah dan dimakamkan disana. 

Gambar kanan: Pintu makam Nabi Muhammad SAW. 
Gambar kiri: Gambar Dalam Makam Nabi Muhammad SAW.


Wallahu allam bishowab
Jejak Sejarah Makam 25 Nabi dan Rosul Title : Jejak Sejarah Makam 25 Nabi dan Rosul
Description : Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah SWT dan membina mereka ag...
Rating : 5


Artikel Terkait:

0 komentar:

Posting Komentar

 

Rindu Tulisan Islam - All Right Reserved.